1. Home
  2. Login
  3. View Cart
  4. Checkout

Kathleen MacInnes - Cille Bhride [CD]

Kathleen MacInnes - Cille Bhride [CD]

Ref: KMAC001

Format: CD

EAN / ISBN: 0880992147477

Shipping Weight: 0.11 Kg
Delivery Charge Information

Price: 11.65

RRP 11.99 - you save 3%

IN STOCK

After the massive success of kathleen MacInnes' debut album this follow-up 'Cille Bhride' has been eagerly anticipated. Her superb and unique vocal style and excellent accompaniment will again win over many new fans. The extensive booklet has the gaelic lyrics and translations.

Kathleen MacInnes - Cille Bhride

Track list:

1. Teanga Binn Mhathair
2. Fhir An Leadain Thlaith
3. Thugainn A Bhlarag
4. Horo Illean
5. Tha Sneachd Air Druim Uachdair
6. Gur Milis Morag
7. Comunn Uibhist 'S Bharraigh
8. Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail
9. Fear A Chota Ruaidh
10. Shios An Taigh An Toraidh
11. Oran An t-Saighdeir Ghaidhealaich
12. Faca Tu'n Coileach
13. Oran A 'Phrionnsa
14. A' Ghrian


Listen to samples or buy MP3 album


Recently Viewed