1. Home
  2. Login
  3. View Cart
  4. Checkout

Julie Fowlis - Cuilidh [CD]

Julie Fowlis - Cuilidh [CD]

Ref: MACH006

Format: CD

EAN / ISBN: 0823566420521

Shipping Weight: 0.11 Kg
Delivery Charge Information

Price: 11.95

RRP 12.99 - you save 8%

IN STOCK

Award winning singer, and member of the group Dochas, Julie Fowlis is Gaeldom's hottest property at present. Her beautiful voice delivers traditional Gaelic song in a fresh, sensual manner, with vibrant, tasteful backing.

1. Hug air a' Bhonaid Mhòir
2. Mo Ghruagach Dhonn
3. An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ur: Òran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill
4. 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
5. Puirt-a-beul Set
6. Set Of Jigs
7. Mo Dhomhnallan Fhein
8. Turas San Lochmor
9. Oran Nan Raiders
10. Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
11. Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
12. Aoidh, Na Dean Cadal Idir


Recently Viewed